top of page
אינדקס גני ולדורף, משפחתונים וגנים ברוח החינוך האנתרופוסופי 

מחוז 

רישום במאגר זה מעלה את המודעות לגני ולדורף בישראל, מאפשר להורים למצוא גן עבור ילדיהם, לאנשי צוות חינוכי למצוא עבודה ולגני ולדורף ליצור קשר לצורך שיתוף פעולה והפרייה הדדית כחלק מקהילה חזקה וצומחת.

כיום פעילות חשובה זו מתקיימת מתחת לרדאר, מפה לאוזן בקשרים אישיים ובקבוצות וואטסאפ משותפות.

אנו מאמינים שבעת הזו חשוב לבסס תשתית חסונה לתקשורת מקצועית רחבה ומועילה.

לשם כך פיתחנו מאגר מסודר עם הליך רישום קל ופשוט. המאגר בנוי מרשימה מרכזת של הגנים שממנה ניתן להכנס אל עמוד ייעודי של כל גן לקבלת פרטים נוספים. 

נוכחות של גן ולדורף באינטרנט מעניקה כרטיס ביקור חשוב. איגום כלל גני ולדורף ברשימה אחת מבטא עוצמה

של קהילת חינוך משמעותית ומספק פנים ברשת וכלי עבודה לקשר שוטף בתוך הקהילה.

מעוניינים שגם הגן שלכם יופיע ברשימה? 

מעל 145 גנים בכ- 62 עמותת וגנים פרטיים רשומים באינדקס. עודכן לאחרונה ב 23.12.23

אינדקס גני ולדורף בישראל

bottom of page