top of page
רקע אדמה ראשי.jpg

ירושלים - גני השמש

הגנים

גן צעיר:  גן לגילאי- 3-4.5, כ-24 ילדים, מושבה הגרמנית

גנים בוגרים: שתי כיתות לגילאי 3.6-6

כיתת סביונים:  גילאי 3.6-6, כ-27 ילדים, מושבה הגרמנית

כיתת שיבולים:  גילאי 3.6-6, כ-28 ילדים, קטמונים

גן אנתרופוסופי-עירוני: לגילאי 3.6-6, כ-27 ילדים, רמת דניה

גן אנתרופוסופי-עירוני: לגילאי 3.6-6, כ-28 ילדים, קרית היובל

על העמותה

עמותת אדם הוקמה בשנת 1986, כיוזמה קהילתית של משפחות אשר רצו, עבור ילדיהם, חינוך ע"פ עקרונות וערכים המבוססים על חינוך "ולדורף". העמותה מתנהלת על-יד צוות הגננות, חברי וועד המנהל (הורים מתנדבים) ומנהלת אדמיניסטרטיבית בניהול משותף.

לעמותה חמישה גנים, מעמדם של שלושה גנים במשרד החינוך הוא של מוסדות ייחודיים, בעלי סטאטוס "מוכר שאינו רשמי" ושני גנים "רשמיים" משותפים לעמותה ולעירייה. המשמעות היא, שהגנים זכאים מהרשויות לתקצוב חלקי ולשימוש במבנים ציבוריים, הם פועלים ברישיון ומפוקחים ע"י משרד החינוך. בכל גן יש שתי גננות ועזרה נוספת. כל אחד מהגנים מלווה על-ידי יועצת פדגוגית מטעם העמותה. גננות העמותה נפגשות אחת לשבוע ללמוד ולהתעדכן בסוגיות חינוכיות. שיתוף הפעולה בין ההורים לצוות הגן, הינו משמעותי ביותר לנשיאה משותפת של הילד, לקידומו וצמיחתו. כמו כן, אמון הדדי ושיקוף בין הצדדים הינם הכרחיים ביותר לחיי גן פוריים ושמחים ולמציאת פתרונות משותפים לעזרה לילד, במידת הצורך.

על הגנים

הגנין בנוים ומתוכננים כסביבה נעימה ואסתטית, היוצרת מעטפת של חום ושקט. מקום מקבל ומזמין, המשרה על הילד תחושה של נועם וביטחון. מעטפת זו אינה רק חיצונית ופיזית אלא גם נפשית. אנו בוחרים אילו תכנים להביא אל הגן ואילו מרכיבים של המציאות היום-יומית יכנסו אל הגן ואל עולמו של הילד. כל גן מתנהל כמעין בית, בו הילדים והצוות שותפים בניהולו. יחד, נכין את הארוחות, ננקה ונטפח את הבית ואת סביבתו. מתוך האמונה שהעשייה נוסכת בטחון בכל אדם באשר הוא ובודאי גם בילד. כמו כן, נדאג בגן, לסביבה שתהווה דוגמא אישית עבור הילד- החל מהלך הרוח, מחוות הגוף והשפה המילולית, וכלה בעשייה ובפעילות.

כתובת הגנים

גן צעיר:  ברחוב המליץ 8 – המושבה הגרמנית
כיתת סביונים: רחוב המליץ 8 – מושבה הגרמנית
כיתת שיבולים:  רחוב רבי חנינא 3 – הקטמונים
גן אנתרופוסופי-עירוני: רחוב גלבר 20 – רמת דניה
גן אנתרופוסופי-עירוני: רחוב וולטה עילית קרית היובל

עמותת גני השמש

ליצירת קשר

02-5671498

bottom of page