top of page

מדיניות פרטיות

כללי

בעת שימוש בדף הנחיתה נאסף מידע עליך. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, כלומר בשמך

ובכתובתך, זהו המידע שאתה מוסר ביודעין בעת מילוי הטופס. חלק מהמידע אינו מזהה אותך

אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה העמודים שבהם צפית,

מהיכן הגעת לעמוד, כתובת האינטרנט (IP) שממנה פנית ועוד.

 

מאגר המידע

חלק מהנתונים שנאספו יישמרו במאגר המידע של “וולדורף חינוך לחיים״ ובאחריותו.

 

השימוש במידע

השימוש במידע שנאסף ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת:

  • ליצור עמך קשר למטרת רישום למוסדות חינוך

  • לעדכן אותך בפעילויות תהליך הרישום

  • לעדכן אותך בפעילויות האתר

  • דיוור ישיר באמצעים אלקטרוניים

 

אתר “וולדורף חינוך לחיים״ מעוניין לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע על הפעילות בתחום החינוך.

 

מידע כזה ישוגר אליך רק אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול

מקבלתו.

 

האתר לא ימסור את פרטיך האישיים למפרסמים.

 

מסירת מידע לצד שלישי

אתר “וולדורף חינוך לחיים״ לא יעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך .

 

Cookies

אתר “וולדורף חינוך לחיים״ משתמש ב״עוגיות״ או Cookies לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך

האישיות ולצורכי אבטחת מידע.

 

דפדפנים עדכניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת .Cookies אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק

בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.

 

אבטחת מידע

אתר “וולדורף חינוך לחיים״ מיישם מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, האתר אינו מתחייב ששירותיו יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

 

שינויים במדיניות הפרטיות

בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת,

תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר.

bottom of page