top of page
רקע אדמה ראשי.jpg

יפו תל אביב - גני בוסתן בני אברהם

הגנים

גן מנגו - עד גיל שנה 

גן תות - עד שנתיים

רימון - 2-3

משמש - 2-3

קשיו 3-4

זית 3-4

תמר 5-6

על העמותה

גן הילדים "בוסתן יאפא" הוא גן ילדים דו-לשוני (עברית וערבית) הפועל ברוח חינוך וולדורף - ומשרת את ילדי שני העמים. גן הילדים הוקם בשנת 2010 על ידי איהאב ואורה בלחה, מתוך צורך אישי במתן פתרון חינוכי לילדיהם, בשאיפה  כי הגן יהווה המשכיות לחינוך בבית שבו שתי השפות, הדתות והתרבויות משתלבות יחד בדרך של אהבה. כיום יש ששה גנים ביפו, ושני גנים בגליל, מגיל שנה עד 6 שנים. אנחנו פועלים אינשאללה להקמתו של בית ספר באותו הרוח.

על הגנים

הגן משרת את שתי הקהילות, העברית והערבית, ומהווה דוגמא לעשייה משותפת. הילדים וצוות הגננות משחקים ושרים בשתי השפות. בגן נחגגים החגים של האסלאם והיהדות בדגש על עונות השנה המשתנות המשקפות את עולמו הפנימי של הילד.
מעבר לגן הילדים, מתקיימת גם קהילת הורים שוקקת וצוות גננות מגובש ולומד.

הורים מספרים

להבנתנו, כשמלמדים את הילדים מגיל צעיר לראות את העולם מנקודות מבט נוספות, כגון שפה נוספת, הדבר מאפשר לקבל את האחר ולא לפחד, וסולל את הדרך לשבירת הבורות והפחד בין הצדדים - וכך נבנה לילדינו עתיד של שלום וקבלת האחר.


הגישה החינוכית בגן מאפשרת גישור בין התרבויות והדתות ושמה דגש על חינוך עצמי - כשאנחנו מחנכים את ילדינו,  עלינו קודם כל להתבונן בעצמנו, ולהתחיל את השינוי מבפנים.

כתובת

הבוסתן - תל אביב יפו, ציונה תגר 24

אורה בלחה

ליצירת קשר

054-7553517

bottom of page