top of page
ילדי בית ספר בטבע web_edited.jpg

מאמרים מעוררי השראה  

תחפושת_edited.jpg

גני ולדורף, המוכרים גם כגנים אנתרופוסופיים, שואפים להעניק לילדים סביבה אנושית חמה ואוהבת, עטופה ומוגנת

אמהות _sq.jpg

הקשר עם הורי הגן

הורי הגן הם השותפים שלנו לדרך ובניית הקשר והאמון איתם היא אחד הדברים החשובים ביותר עבור הגן שלנו

שתיל באדמה_edited.jpg

חבל טבור לאדמה

איך להעצים את הקשר עם הטבע, כדי לגדל ילדים למבוגרים שירצו לטפח את עולמנו?

מיון זרעונים_edited.jpg

הכנת עציצי בוץ

מהי האיכות של טו בשבט וכיצד נבטא את האיכות המיוחדת שלו בגן הילדים?

ידיים מרפאות_edited.jpg

 זיהוי ילדים עם צרכים ייחודיים

כיצד לזהות ילדים עם צרכים ייחודיים ולהפנות את הוריהם לאבחון ותרפיה מתאימים?

Copy of ילדה ואת חפירה web_sq.jpg

מה המטרה של החצר? איזה מתקנים לשים בה? כיצד לארגן את המרחב? איזה חומרים להכניס ומה לזרוק?

שופר web_edited.jpg

המלך בשדה

כיצד משלבים את המסורת והרוחניות היהודית באופן תמונתי בגן ולדורף?

web בנייה בצמיגים_edited.jpg

הכנת ספסל מצמיגים

כיצד לתכנן ולבנות ספסל או אלמנט תנועה יחד עם ילדים מצמיגים משומשמים

אלומות חיטה_edited.jpg

מלאכות החיטה

מלאכות החיטה מזמנות לנו הזדמנות נפלאה לחוות את החדווה שבעשיה פשוטה, טבעית, שכבר כמעט ונשתכחה מעולמנו. 

עקרונות_edited.png

סקירה כללית של העקרונות הפדגוגיים יחד עם פרשנות מעמיקה של כתבי שטיינר

צוות גן_sq.jpg

גן ולדורף ו"הגן העתידי"

יצירת גשר לשיתוף פעולה ושיח מפרה בין גני ולדורף למשרד החינוך

קציר חיטה web_edited.jpg

?כיצד לגדל חיטה בגן

מהכנת חלקת אדמה, לזריעה ומעגל דקלום ותנועה. כל השלבים בדרך להצלחה

תחפושת_edited.jpg

מה זה גן אנתרופוסופי?

גני ולדורף, המוכרים גם כגנים אנתרופוסופיים, שואפים להעניק לילדים סביבה אנושית חמה ואוהבת, עטופה ומוגנת

אמהות _sq.jpg

הקשר עם הורי הגן

הורי הגן הם השותפים שלנו לדרך ובניית הקשר והאמון איתם היא אחד הדברים החשובים ביותר עבור הגן שלנו

שתיל באדמה_edited.jpg

חבל טבור לאדמה

איך להעצים את הקשר עם הטבע, כדי לגדל ילדים למבוגרים שירצו לטפח את עולמנו?

מיון זרעונים_edited.jpg

הכנת עציצי בוץ

מהי האיכות של טו בשבט וכיצד נבטא את האיכות המיוחדת שלו בגן הילדים?

ידיים מרפאות_edited.jpg

 זיהוי ילדים עם צרכים ייחודיים

כיצד לזהות ילדים עם צרכים ייחודיים ולהפנות את הוריהם לאבחון ותרפיה מתאימים?

Copy of ילדה ואת חפירה web_sq.jpg

?כיצד לתכנן חצר גן ילדים

מה המטרה של החצר? איזה מתקנים לשים בה? כיצד לארגן את המרחב? איזה חומרים להכניס ומה לזרוק?

שופר web_edited.jpg

המלך בשדה

כיצד משלבים את המסורת והרוחניות היהודית באופן תמונתי בגן ולדורף?

web בנייה בצמיגים_edited.jpg

הכנת ספסל מצמיגים

כיצד לתכנן ולבנות ספסל או אלמנט תנועה יחד עם ילדים מצמיגים משומשמים

אלומות חיטה_edited.jpg

מלאכות החיטה

מלאכות החיטה מזמנות לנו הזדמנות נפלאה לחוות את החדווה שבעשיה פשוטה, טבעית, שכבר כמעט ונשתכחה מעולמנו. 

עקרונות_edited.png

עקרונות פדגוגיים של חינוך ולדורף

סקירה כללית של העקרונות הפדגוגיים יחד עם פרשנות מעמיקה של כתבי שטיינר

צוות גן_sq.jpg

גן ולדורף ו"הגן העתידי"

יצירת גשר לשיתוף פעולה ושיח מפרה בין גני ולדורף למשרד החינוך

קציר חיטה web_edited.jpg

?כיצד לגדל חיטה בגן

מהכנת חלקת אדמה, לזריעה ומעגל דקלום ותנועה. כל השלבים בדרך להצלחה

bottom of page