top of page

השתלמות ולדורף לגיל הרך

השתלמות מלאה בהשראה וכלים מעמיקים הלכה למעשה בחינוך אנתרופוסופי לגיל הרך

בהשתלמות נעמיק בעקרונות הגישה החינוכית: התפתחות הילד לאור הגישה, למידה באמצעות הקשר העמוק של הילדים עם המחנך, עיצוב סביבה חינוכית, למידה באמצעות חושים, למידה מתוך חיקוי והזדהות, יצירה ומלאכה, משחק חופשי, הרגלים וסדר יום, חינוך מרפא ועבודת צוות.

לאחר כל מפגש אתן מוזמנות למלא רפלקציה בטופס המצורף. מטרת הרפלקציה לאפשר לכן לבחון מה למדתן, מה התחדש לכן, מה מעורר שאלה או התנגדות ומה אתן מבקשות ליישם בעבודה שלכן. עבור גננות משרד החינוך מילוי הרפלקציה מהווה אישור שצפיתן במפגש כדי לקבל נוכחות לצורך גמול השתלמות. למי שמשתתפת באופן פרטי מילוי רפלקציה מומלץ אבל לא חובה.

בנוסף למפגשים המוקלטים אתן מוזמנות לקרוא מאמרים עיוניים ותכנים נוספים אותם תמצאו בתחתית העמוד. בכל שאלה או בקשה אתן מוזמנות לכתוב בקבוצת הווטסאפ של ההשתלמות. 

מפגשים מוקלטים

 מפגש מבוא - היכרות עם המנחה ומבנה ההשתלמות

עקרונות_edited.png

מפגש 3 - חיקוי, מעגל תנועה ו- 12 החושים

Copy of ילדה ואת חפירה web_sq.jpg

מפגש 6 - תמיכה במשחק חופשי - סוציו-דרמטי

תחפושת_edited.jpg

מפגש 9 - טיפוח הקשר העמוק עם הילד ומשפחתו

אמהות _sq.jpg

 מפגש 1 - רקע היסטורי להתפתחות הגישה

steiner.jpeg

מפגש 4 - חינוך מרפא - תמיכה בילדים עם צרכים ייחודיים

ידיים מרפאות_edited.jpg

מפגש 7 - אורחות חיים ככלי פדגוגי, יצירה ומלאכות יד

אלומות חיטה_edited.jpg

מפגש 10 - טיפוח עבודת צוות

צוות גן_sq.jpg

 מפגש 2 - התפתחות הילד ע"פ שטיינר 

שתיל באדמה_edited.jpg

מפגש 5 - תכנון סביבה חינוכית, ארגון הגן והחצר

בית.jpg

מפגש 8 - ריתמוס, חזרה וסדר יום בגן הילדים

נדנדה ביער_edited.jpg

סיכום השתלמות ופרטים על עבודה מסכמת

external-file_edited.png

ספרים מומלצים

מאמרים מרחיבי דעת

bottom of page