top of page

תכנית עבודה שנתית

תכנית עבודה שנתית יוצרת את המסגרת שמאפשרת לנשות הצוות החינוכי ידיעה ברורה מה תפקיד ואחריות של כל אחת לאורך סדר היום והשבוע, ובו בזמן מאפשרת גם התבוננות קדימה על המשימות החינוכיות שבעתיד

כרמי ינון

מאת

אוגוסט 2023

facebook+logo+media+network+social+icon-1320192913497992427.png
Whatsapp-Icon-Green-PNG-Clipart.png

256

גן ילדים הוא מרחב מיוחד מאין כמוהו. מרחב של חופש המזמן משחק ויצירה, מרחב של שקט ופעלתנות גם יחד, מרחב של לב בו ילדים ואנשי חינוך יכולים להיפגש בשמחה זה עם זו. כל מרחב של חופש זקוק למסגרת שתעניק בטחון והגנה. נוכחותה האוהבת ושומרת של אמא מאפשרת לילדים צעירים לבחון את סביבתם ולהתנסות במגוון חוויות חושיות ומפגשים בין אישיים. הנוכחות השומרת מעניקה תחושת בטחון וכמו אומרת "אני שומרת עליך מכל רע, שמה לב לכל פגע ומזמינה אותך להתנסות ולגלות".


כפי שאמא השומרת ומגנה מאפשרת מרחב גילוי והתנסות, כך תכנית עבודה שנתית מעניקה לצוות החינוכי של הגן מרחב בטוח ומוגן. תכנית שכזו יוצרת את המסגרת שמאפשרת לנשות הצוות החינוכי ידיעה ברורה מה תפקיד ואחריות כל אחת לאורך סדר היום והשבוע, ובו בזמן מאפשרת גם התבוננות קדימה ובהירות לגבי המשימות החינוכיות שמהוות את התוכן הגן, כגון נושא התקופה הקרובה, השירים, הסיפורים, מלאכות היד ועוד.


חופשת הקיץ פותחת בפנינו הזדמנות להכין תכנית עבודה שנתית, כזו שתהווה מגדלור, תעניק בטחון ותכוון את העשייה החינוכית לאורך השנה כולה. מטרתו של מאמר זה להציג את המרכיבים השונים של תכנית העבודה השנתית, תוך תשומת לב לשמירה על פשטות וחיבור למשימה החינוכית בגן. כלומר, אין המטרה בכתיבת תכנית שנתית לנסח סיסמאות יפות כדי להציגן לראווה, אלא לכתוב תכנית שתשרת באופן נאמן ומשמעותי את הצוות החינוכי של הגן.


בין המרכיבים השונים של תכנית העבודה השנתית: כתיבת מטרות ו'אני מאמין' חינוכי, חלוקת אחריות ותפקידים בין אנשי הצוות, כתיבת תכנית מפורטת של תכני הגן לאורך מעגל השנה ותכנון מפורט של כל תקופה. יחד עם כל אחד מן המרכיבים יצוין הרעיון העומד בבסיסו ולאחר מכן דוגמא מעשית. מטרת הדוגמא לשמש השראה והזדמנות ללמידה מן העשייה של גנים אחרים. אתן מוזמנות לקחת את הדוגמאות ולהתאים אותן למרחב החינוכי הייחודי שלכן.


כאמור, מטרת תכנית העבודה השנתית היא לספק מסגרת ברורה לכל השותפים לעשיה החינוכית בגן. ככל שהצוות החינוכי יהיה מחובר לאותו 'אני מאמין' החינוכי ובו בזמן שותף לתכנון המפורט של העשייה היומיומית שמתרחשת בגן, כך הצוות יפעל בהרמונה, שותפות ומחויבות גדולה יותר. על כן אנו ממליצים לצוות להתכנס יחד לכתיבת תכנית העבודה השנתית. יחד עם זאת, הזמן והפניות של אנשי הצוות השונים מוגבל ועל כן לרוב לא ניתן לשבת יחדיו לכתיבת התכנית מ- א' ועד ת'. לכן נציע לחלק את העבודה כך שמרכיבים מסוימים יגובשו על ידי מובילת הגן ולאחר מכן יובאו בפני כלל הצוות לגיבוש ועיצוב משותף. בצורה זו הבסיס העקרי יוכן מראש ובו בזמן יינתן מקום לכל אנשי הצוות להיות שותפים לניסוח תכנית העבודה השנתית.


חשוב לזכור כי מטרת תכנית העבודה השנתית להתוות כיוון ודרך: לחלק את התפקידים, לתכנן קדימה את העשייה החינוכית, ובו בזמן לאפשר גמישות ויצירתיות כלפי המציאות המשתנה. בשנים האחרונות חווינו על בשרינו עד כמה המציאות שברירית והפכפכה. תקופת הקורונה לימדה אותנו שעלינו להיות מסוגלים להתאים את עצמינו ואת העשייה החינוכית בגן לדרישות משתנות ומצבים בלתי צפויים ולא מוכרים. מטבע החיים, המציאות מזמנת לנו חוויות בלתי צפויות וכמחנכים עלינו לפתח יכולת להיות בקשב להזדמנויות ולבצע את ההתאמות הנדרשות. על כן תכנית העבודה השנתית מהווה סוג של פיגומים: מבנה יציב מצד אחד, אך גמיש ובעל יכולת התאמה מצד שני. עלינו לשים לב בעת כתיבת תכנית העבודה ובמיוחד במהלך יישומה לאורך השנה לכך שמתאפשרת גמישות והתאמה על פי צרכי כל השותפים לעשיה החינוכית.


מרכיבי תכנית עבודה שנתית

'אני מאמין' ומטרות חינוכיות.

מאפיינים התפתחותיים של קבוצת הילדים בגן.

יעדים מעשיים שנובעים מתוך המטרות החינוכיות ומאפייני קבוצת הילדים.

חלוקת אחריות ותפקידים בין אנשי הצוות במהלך סדר עבודה שבועי.

תכנון שנתי הכולל מועדי ישיבות צוות, פגישות עם הורים, אסיפות הורים, מסיבות, ימי הולדת.

תוכן במעגל השנה: טבלה עם פירוט מצומצם של התוכן בחגים ועונות, שירים, סיפורים, מלאכות יד, מעגלי תנועה, מאכלים, פינות טבע, טיולים.

תכנון מפורט של כל תקופה (כחודש) לאורך השנה: עשיה ייחודית בעונות וחגים.


להלן יוסבר בקצרה על כל אחד מן המרכיבים בצירוף דוגמאות מוחשיות מהעשייה בשטח.

בסיום המאמר תוכלו למצוא תבנית לתכנית עבודה ובנוסף תכנית עבודה לדוגמא.


1. 'אני מאמין' ומטרות חינוכיות

רבי נחמן אמר: "הכל הולך אחרי ההתחלה", אם ההתחלה טובה, ברגל ימין, אז הכל הולך טוב. אבל אם ההתחלה לא טובה – הכל הולך עקום. מטרת ניסוח "אני מאמין" ומטרות חינוכיות היא ההזדמנות לעצור ולבחון מה עומד בלב העשייה החינוכית שלנו. לרגע אחד לעצור את הפעולה האוטומטית ולהתבונן מהו החזון החינוכי שלנו, מה המטרה שעומדת לנגד עיננו. האם אנו מבקשים לחנך ילדים לבריאות, יצירתיות והתפתחות הרמונית או שאנו מבקשים לרצות את הסביבה והמטרות שהיא מציבה עבורנו. ככל שנדייק ונזקק את המטרות האישיות שלנו והמטרות המשותפות שלנו כצוות חינוכי כך נקבל את הכח להתמודד עם האתגרים שיגיעו לפתחינו.


הצבת מטרות תאפשר לנו בהמשך לנסח יעדים ברורים לעשיה החינוכית. כך לדוגמא: אם אחת המטרות שלנו היא עבודת צוות הרמונית תוך שותפות והדדיות אזי אחד היעדים שלנו למשך השנה עשוי להיות פגישות צוות תדירות בהן נעמיק ונדייק את עבודת הצוות. מטרות מתייחסות לתוצאה הרצויה כגון קשר מיטיב עם הורים, חינוך איכותי לילדים, עבודת צוות הרמונית וכו'. לעומת מטרות יעדים מתייחסים לצעדים קונקרטיים שיש לנקות כדי להגיע אל המטרה. לדוגמא פגישות תדירות עם הורים, ישיבות צוות תדירות, תכנון תוכן חינוכי איכותי וכו'.


ככל שהמטרה ברורה ומשמעותית כך נקבל את הכח לבצע את היעדים שנציב לאור המטרה. פעמים רבות אנו כחברי התרבות הישראלית רצים לשלב היישום ושוכחים להניח את היסודות שמעניקים יציבות לבניין כולו. מאד מפתה להזדרז לכתוב תכנון שנתי לתוכן וחלוקת תפקידים מבלי להתעכב על כתיבת מטרות ובחינה משותפת שלהן כצוות. אנו ממליצים להשקיע את הזמן הדרוש, שאינו צריך דווקא להיות ממושך מאד, להצבה משותפת של מטרות חינוכיות.


2. מאפיינים התפתחותיים של קבוצת הילדים בגן

כשם שכתיבת 'אני מאמין' ומטרות חינוכיות מאפשרת לנו לבחון לעומק את העומד בבסיס החינוך אותו אנו מבקשים להנחיל בגן, כך בחינה של המאפיינים ההתפתחותיים של קבוצת ילדי הגן מאפשרת לנו להניח את התשתית לעשיה החינוכית עצמה. כל חינוך אמיתי יוצא מתוך ראיה מפוקחת ועמוקה של השלב ההתפתחותי בו נמצא כל ילד וילדה וקבוצת הילדים השלמה. ככל שנזהה את המאפיינים ההתפתחותיים כך נוכל לדייק את המקומות עליהם עלינו לתת דגש למען תמיכה בהתפתחותם של הילדים. כך לדוגמא אם נאפיין את היכולת המוטורית של הילדים נוכל בהמשך לבחור את מלאכות היד שיאתגרו אותם במידה הנכונה, בצורה שתרחיב ותשפר את המיומנות המוטורית ובו בזמן לא תיצור תסכולים והימנעות על רקע כשלון וחוסר מסוגלות בביצוע.


בבואנו לאפיין את השלב ההתפתחותי של קבוצת הילדים בגן נוכל להיעזר במרכיבים השונים של נפש האדם: גוף האדם הכולל את מערכת החושים ויכולת התנועה והוויסות, רגשות ויכולת חברתית, והן התפתחות קוגניטיבית-שכלית. כמבוגרים אנו מתפתים לשים את הדגש על ההתפתחות הרגשית-חברתית והקוגניטיבית, אך מנקודת מבט של חינוך ולדורף דווקא ההתפתחות הגופנית-חושית מוטורית מהווה מפתח להבנה ותמיכה בשלב ההתפתחותי של ילדים צעירים. הגוף הפיסי מהווה את התשתית לחיים וככזה כל פעילות מורכבת כגון רגש וחשיבה נשענת עליו. כמאמר המפורסם 'נפש בריאה בגוף בריא', כך הזנת החושים, טיפוח מיומנויות מוטוריות ותשומת לב לתזונה ותהליכי החיים יכולים לתמוך מאד בטיפוח ביטחון עצמי ויכולות קוגניטיבית.


חשוב לזכור שאפיון השלב ההתפתחותי של הילדים כמו גם כל אחד מן המרכיבים של תוכנית העבודה השנתית נועד לשרת את הצוות החינוכי. אין המטרה לכתוב עבודה סמינריונית בנושא התפתחות הילד, אלא לציין בכמה משפטים קצרים וברורים את הראיה המפוקחת של הצוות את השלב ההתפתחותי בו נמצאים ילדי הגן. ראיה זו תוביל בקלות לבחירה של תכנים חינוכיים מיטיבים ומותאמים לקבוצת הילדים. תכנים שנועדו לשרת את התפתחותם של ילדי הגן במקום לשרת את הצורך בהישגיות או יצירת רושם על הורים ואנשי חינוך אחרים. בעוד שבמקומות מסוימים עשויה להתפתח הישגיות בלתי מאוזנת בתחום שכלי-קוגניטיבי כך לעיתים בגני ולדורף נוצרת הישגיות בלתי מאוזנת בתחום מלאכות היד. אמנם יש ערך רב במלאכות יד מושקעות ואסתטיות אך יש לשים לב שאלו אכן מותאמות ליכולות ולצרכים ההתפתחותיים של ילדי הגן.


3. יעדים מעשיים

מטרת כתיבת יעדים מעשיים היא ניסוח בהיר של הפעולות שיש לנקוט בהן בפועל על מנת ליישם את המטרות החינוכיות והן בחינה של הכלים המעשיים לתמיכה בשלב ההתפתחותי של הילדים. על כן היעדים צריכים להיות ספציפיים ופשוטים להבנה וליישום. כך לדוגמא מטרה חינוכית עשויה להיות 'טיפוח קשר מיטיב עם הורים' ואילו היעד המעשי הנגזר ממטרה זו עשוי להיות 'קיום פגישות אישיות תדירות וממושכות עם הורים לשם שיתוף והעמקת הקשר'. כתוצאה מהצבת ייעד זה נבחן היכן נוכל לסמן לאורך השנה זמן לשיחות אישיות ארוכות. במקום לקיים מרתון של פגישות אישיות או לחלופין פגישות אישיות על רקע משברים אנו מציעים לתכנן מראש בין סוכות לפסח זמנים קבועים לשיחות אישיות. לדוגמא ניתן לסמן פעם בחודש שיחה אישית עם ארבע משפחות. את מועדי הפגישות ניתן לפרסם במסמך משותף שבאמצעותו יוכלו הורים להשתבץ לשיחות במועד שנוח ומתאים עבורם. בדרך זו אנו הופכים מטרה חינוכית של טיפוח קשר עם הורים, לייעד מעשי של תכנון מראש של מועדי פגישות ובהמשך ליישום בפועל בצורה הרמונית ומיטיבה. בדרך דומה עלינו לבחון כל מטרה לגופה ולהציב ייעד מעשי שנגזר ממנה.

השתלמות בחינוך ולדורף לגיל הרך

השראה וכלים מעמיקים הלכה למעשה

ידיים מרפאות_edited.jpg

שרי גת - הדרכה ותמיכה בהורים

השראה וכלים מעמיקים הלכה למעשה

4. חלוקת אחריות ותפקידים בין אנשי הצוות

אחת ההנחיות המשמעותיות של שטיינר לגבי העשייה החינוכית היתה שעלינו לעבוד כרפובליקה בה כל אנשי הצוות שותפים ולוקחים אחריות מלאה על תפקידם. כדי ליצור תחושה של שותפות ולקיחת אחריות עלינו להעניק בפועל אחריות זו לכלל אנשי הצוות. במציאות שהגננת המובילה לוקחת את כל התפקידים הפדגוגיים המשמעותיים ומשאירה לסייעת לנקות ולתחזק את הגן נוצרת חלוקה דיכוטומית שמשדרת הפרדה והיררכיה ברורה. לעומת זאת כאשר אנשי הצוות חולקים תפקידים כגון סיפורים, מעגלי תנועה, מלאכות יד, הובלת טיולים, הכנת מזון וניקיון נוצרת שותפות אמיתית בין אנשי הצוות. כמובן שיש להתאים את חלוקת התפקידים להכשרה והיכולת של כל אחת מנשות הצוות אך בו בזמן יש לאפשר מקום לצמיחה, התנסות וגדילה בתפקיד חינוכי חדש.


מטרת חלוקת האחריות היא לאזן בין התפקדים השונים ובו בזמן ליצור בהירות לגבי מי אחראית על איזה תפקיד באופן כללי ולאורך הסדר השבועי בגן. כך לדוגמא גננת אחת עשויה להיות אחרית על עבודה בצבעי מים וגננת אחרת אחראית על מלאכת התפירה עם הילדים. גננת אחת עשויה להיות אחראית על סיפורים ואילו גננת אחרת על העברת מעגלי תנועה. אנו מציעים לתכנן חלוקת תפקידים לאורך סדר עבודה שבועי כך שיהיה איזון בין תפקידים גם לאורך סדר היום וגם בין ימים שונים בשבוע. לדוגמא יום אחד גננת עשויה לעבוד עם ילדים במטבח וביום שלאחר מכן לתמוך במשחק החופשי של הילדים. כאשר החלוקה מותאמת ליכולות ולרצונות של נשות הצוות נוצרת הרמוניה ותחושת שותפות עמוקה. כמובן שמעת לעת חשוב לבחון את חלוקת התפקידים וניתן להחליף תפקידים כדי לגוון ולאזן עומסים.


5. תכנון שנתי

מטרת התכנון השנתי היא להתבונן קדימה על לוח השנה העברי והלועזי, לסמן מראש היכן החגים והחופשות ולתכנן את מועדי האירועים המשמעותיים בגן. תכנון מוקדם של אירועים אלו תורם לצוות ולהורים להתכוונן ולהיות שותפים לפעילויות חשובות אלו. אנו ממליצים לסמן מראש מועדי ישיבות צוות עם עדיפות ליום ושעה קבועים; מועדים לפגישות הורים שיפורסמו מראש כפי שהצענו בדוגמא ליעדים מעשיים; מועד אחד או שניים לאסיפת הורים: אחת בתחילת השנה להיכרות ואחת באמצע השנה להעמקה בנושא הקשור לשלב ההתפתחותי של הילדים; מועד לפעילויות עם הורים כגון גיוס הורים, בנית סוכה משותפת, מסיבת חנוכה, מחנה ל"ג בעומר ומסיבת סיום; קביעה מראש של מועדי ימי ההולדת של הילדים מאפשר לתכנן מראש את הכנת המתנות ולדעת מתי תתקיים חגיגת יום ההולדת בגן. לא פחות חשוב מימי ההולדת של הילדים הוא ציון משותף של ימי ההולדת של הצוות. מתנה, עוגה, או יציאה משותפת לבית קפה מעניקים לאשת הצוות תחושה של שייכות ואכפתיות מצד שאר נשות הצוות. חשוב שהתכנון השנתי יהיה מתומצת ובהיר כך שניתן יהיה לשוב ולהתבונן בו מעת לעת כדי לקבל כיוון לגבי המשימות הקרובות. בד בבד חשוב לזכור שלא כל אנשי הצוות וההורים מתבוננים בתכנון השנתי באופן תדיר ולכן כדאי להזכיר מראש תחנות קרובות כך שכולם יוכלו להיערך בהתאם.


6. תוכן במעגל השנה

התוכן בגן כגון: חגים ועונות, שירים, סיפורים, מלאכות יד, מעגלי תנועה, מאכלים, פינות טבע, טיולים מהווה את התשתית עליה בנויה העשייה החינוכית בגן. חשוב לזכור שתשתית זו אינה המטרה אלא האמצעי להשגת המטרה. המטרה שלנו המחנכים איננה שילדים ילמדו שירים, סיפורים או על החגים והעונות, אלא מטרתנו היא שבאמצעות תכנים אלו ילדים ירכשו מיומנויות ויתפתחו בהרמוניה בהתאם לשלב ההתפתחותי שלהם. על כן עלינו להתאים את התוכן בגן לשלב ההתפתחותי ולכן כל כך חשוב להתעכב ולבחון את השלב ההתפתחות של הילדים לפני בחירת התוכן במעגל השנה.


לאחר בחינה של השלב ההתפתחותי ישנה חשיבות גדולה לתכנון התוכן. התכנון מראש מאפשר לנו לתאם כצוות באילו תכנים נבקש להעמיק ואילו הכנות יש לעשות מבעוד מועד. מלאכות יד ויצירה לקראת חגים דורשות היערכות ורכישת חומרים ייחודיים. לימוד סיפורים, מעגלי תנועה או תכנון טיולים מיוחדים דורשים אף הם תכנון מוקדם. לכל אלו נוסף הצורך בתיאום וחלוקת אחריות בין נשות הצוות. על כן תכנון מראש יוצר תשתית טובה לביצוע הרמוני. במקביל חשוב לזכור שזהו תכנון ראשוני ואנו מציעים מספר שבועות לפני כל תקופה לבחון מה מתאים בשלב זה של השנה לקבוצת הילדים ולבחור בהתאם את התכנים הספציפיים שיבואו בסופו של דבר לידי ביטוי בגן.


התוכן בגן הילדים מאפשר לילדים לעבור התפתחות באמצעות למידה תהליכית והוליסטית. למידה תהליכית מתאפיינת בלמידה בשלבים עוקבים שנבנים זה על גבי זה. כשם שילדים מתפתחים בהדרגה כך אנו מבקשים בגן להפגיש את הילדים עם תוכן שנבנה בהדרגה. כך לדוגמא להכנת עציץ בוץ לקראת ט"ו בשבט עשויים להיות מספר שלבים: יציאה לטבע לשם איסוף תרמילים, זירעונים ועלי שלכת צבעוניים, הכנת עיסת בוץ, יצירת עציץ בוץ, הדבקת החומרים שנאספו מן הטבע על גבי עציץ הבוץ, שתילת פקעת בעציץ, השקיה מעת לעת של העציץ וליווי הצמיחה עד לפריחה ולבסוף קבלת העציץ הביתה ביום חג ט"ו בשבט. למידה בשלבים מאפשרת לילדים ליצור חיבור עמוק לתהליך הלמידה ובו בזמן ללמוד מאפיינים חשובים של שלבים ביצירה. למידה כזו מהדהדת בנפש הילד את התהליכים ההתפתחותיים אותם הוא עובר בתוך עצמו וכפועל יוצא למידה תהליכית תומכת בהתפתחות של ילדי הגן.


בעוד שעשייה אומנותית היא לרוב קיצרת מועד, מלאכות יד מזמנות למידה תהליכית ממושכת. השלבים השונים עשויים להתרחש באותה פעילות או בימים שונים. ככל שהתהליך יהיה ממושך יותר תיווצר לילדים תחושה של רציפות בזמן והעמקה של התהליך החינוכי. בהקשר זה חשוב לציין תהליכי אורך שנתיים כגון פרויקטים של גן ירק, גידול חיטה, בניה בבוץ, עץ ואבן. כך לדוגמא לאורך השנים בחרנו לטפח בגן פרויקט כגון בניית בית אבן, טאבון, באר מים, מחנה טיפוס, כלוב ארנבות, טירה מיניאטורית ועוד. פרויקטים אלו נפרסו לאורך השנה ולפעמים לאורך מספר שנים. לעיתים היוזמה לפרויקט נבעה מתוך הילדים אך לרוב הצוות החינוכי זיהה צורך מסוים בגן, תכנן את החומרים והזמן הנדרש ולאחר מכן הילדים היו שותפים מלאים בביצוע הפרויקט. פרויקטים אלו תמיד לוו בתחושה של שמחה במהלך הביצוע ותחושה של הישג גדול עם סיום הפרויקט.


למידה הוליסטית מתאפיינת בקשר עמוק בין תכנים שונים אותם פוגשים הילדים לאורך סדר היום והתקופה. כך לדוגמא שירים, סיפורים, מלאכות יד ומעגל תנועה שסובבים סביב חג חנוכה יוצרים בנפש הילד תחושה של שלמות. הילד פוגש את האיכויות השונות של החג באמצעים מגוונים, דרך למידה פעילה ובהדרגה מפנימים את המשמעות העמוקה של החג. אנו ממליצים לבחור בחגים ובעונות כנושאים המרכזיים של התוכן בגן הילדים.


לכל חג ועונה תכנים ייחודיים, אלו נובעים מתוך המשמעות העמוקה של אותה תקופה בשנה. בטרם נבחר את התכנים מוטל עלינו כצוות לאפיין את אותה משמעות או נושא מרכזי שעומד בבסיס החג או העונה. כך לדוגמא אנו עשויים לזהות את מרכיב האור בתוך החושך בחג החנוכה. אותו כח להתמודד בעת משבר ולהעניק משמעות ופשר לאתגרים שבדרך. אנו המבוגרים כבר צברנו ניסיון חיים משמעותי ובלימוד משותף של הצוות נוכל לאפיין את האיכויות העמוקות של החגים והעונות. מתוך התבוננות זו נוכל ללמד את הילדים את האיכויות הללו באמצעות התכנים הפשוטים והיפים של כל חג ועונה כגון שירים, סיפורים ויצירה אומנותית. כלומר איננו צריכים להסביר במילים לילדים את הפשר והמשמעות העמוקה של החג אלא עלינו לגלות אותם בתוכנו ובהמשך באמצעות התכנים של הגן להפגיש את הילדים עם המשמעות של התקופה. החגים היהודיים קשורים באופן עמוק להשתנות הזמן והעונות כך שהן העונות והן החגים מאפשרים לילדים לעבור תהליך משמעותי לאורך השנה כולה עם השתנות הטבע ובמקביל השתנות העולם הפנימי.


7. תכנון מפורט של כל תקופה

תקופה בגן אורכת בדרך כלל כחודש ומתאפיינת על ידי נושא מרכזי. לדוגמא תחילת שנה: חגי תשרי, חודש חשוון: סתיו (שלכת, גן ירק), חודש כסלו: חנוכה וכו'. את התכנון הספציפי של כל תקופה אנו ממליצים לכתוב בשתי צורות. הצורה הראשונה היא לכתוב תכנון לתקופה הכולל את המרכיבים המרכזיים בכותרות: איכות התקופה או הנושא המרכזי וכנגזרת ממנו: שירים, סיפורים, מלאכות יד, מעגל התנועה, מאכלים, מאפייני פינת הטבע, טיולים וכו'. תכנון זה מאפשר לקבל תמונה בהירה של כל התכנים הצפויים לחודש הקרוב ובפרט מאפשר לנשות הצוות להכיר יותר לעומק את התכנון של התקופה הקרובה. הצורה השנייה היא לכתוב תכנית בצורה של דף בלוח שנה, בו יצוינו לצד התאריך בחודש הפעילויות המרכזיות כגון מלאכות יד, טיולים, מסיבות וימי הולדת. לוח כזה ניתן להעביר לצוות בקבוצת הווטסאפ וגם לתלות על מקרר הגן או במקום מרכזי אחר. באמצעות לוח זה הצוות יכול לראות בקלות מהן המשימות העיקריות שאליהן יש להתכונן. ניתן לעמוד על ההבדל בין שתי הצורות בתוכנית העבודה השנתית לדוגמא המצורפת למאמר.


לסיכום, אמנם כתיבת תוכנית שנתית עשויה לדרוש השקעת זמן לא מבוטלת אך היא חוסכת המון זמן וכאב ראש בהמשך הדרך. היא מהווה מעין מגדלור המכוון את הצוות אל עבר עשיה חינוכית ברוכה ומיטיבה. כזו שיכולה לנווט בין צרכי השעה לבין צרכיהם ההתפתחותיים של ילדי הגן. היא מאפשרת תכנון מראש שיוצר תיאום בין נשות הצוות ונותנת כלים להתכונן למשימות העיקריות הצפויות לאורך השנה. אנו מזמינים את מי מכן שטרם יישמה מרכיבים מן התוכנית השנתית לבחון כיצד תוכל להשתמש בהצעות שהצענו לטובת המרחב החינוכי שלה. חשוב לנו לקבל הדים ולשמוע כיצד ההצעות והתובנות שהבאנו שירתו את העשייה החינוכית שלכם.


בהצלחה רבה ושנת לימודים פוריה.

כרמי ינון, מרכז מסלול ולדורף לגיל הרך במכללת אורנים, גנן ולדורף, מלווה צוותים חינוכיים, יועץ ארגוני חינוכי.

קישורים נוספים

רוצים להמשיך לקבל מאמרים מעוררי השראה ולקבל רעיונות ייחודיים ומעשיים לחינוך ילדים צעירים? הירשמו לניוזלטר החודשי שלנו ותקבלו את כל המאמרים החדשים ישירות למייל שלכם.

הירשמו לניוזלטר החודשי >>

bottom of page