top of page

מידע להורים בגן ולדורף

נכתב באהבה והערכה כלפיכם ההורים כדי להעניק רקע על מהות החינוך והנעשה בגני ולדורף. זאת במטרה לתמוך בכם ההורים ובילדיכם על-ידי יצירת מעטפת אחידה ובריאה של גן-בית

שרי גת

מאת

אוגוסט 2023

facebook+logo+media+network+social+icon-1320192913497992427.png
Whatsapp-Icon-Green-PNG-Clipart.png

256

הורים יקרים,

הערכה שלפניכם היא ערכת תוכן שנוצרה באהבה והערכה כלפיכם ההורים במטרתה להעניק לכם רקע על מהות החינוך והנעשה בגני ולדורף. זאת בכדי להעמיק את התמונה ואת הקשר בינכם ההורים לבין הגן. כגננת בעברי, ומלווה צוותים והורים בהווה, אני שמחה להגיש לכם ערכה זו בתקווה לתמוך בכם ההורים, (ויחד עם זאת כמובן בילדים) ע"י מתן רקע וכלים להבנת הנעשה בגן. בדרך זו לתמוך ביצירת מעטפת אחידה ובריאה עבור הילדים.


אז מה תמצאו בערכה הזו?

1. רקע על חינוך ולדורף לגיל הרך

2. היבטים משמעותיים בגן ולדורף.

3. מילון למונחי הגן ולדורף

4. הקהילה החינוכית שלנו

5. תמיכה וליווי עבורכם ההורים


חינוך ולדורף לגיל הרך

חינוך ולדורף, הוא חינוך המתבסס על תיאוריית ההתפתחות שהגה רודולף שטיינר, לפני יותר מ 100 שנה. תאוריית ההתפתחות האנתרופוסופית רואה את האדם כישות מתפתחת המורכבת מגוף, נפש ורוח. על כן, חינוך ולדורף נתפס כחינוך הולסיסטי - הפונה לגוף, לנפש ולרוח.


בחינוך ולדורף, אנו רואים לנגד עינינו את החשיבות בטיפוח הזרע הייחודי שנמצא בכל ילד וילד, תוך התפיסה שכל אדם הוא יחיד ומיוחד, ואנו מכוונים להעניק לילד את מיטב הכלים והיכולות האנושיות שיאפשרו לו לבוא לידי ביטוי בעולם, ולממש את ייחודיותו האינדבידואלית בצורה הטובה ביותר.


מה זה אומר? ואיך התאוריה באה לידי ביטוי בחינוך עצמו?

תאוריית ההתפתחות האנתרופוסופית מחלקת את חייו של האדם לפרקי זמן של 7 שנים. כל פרק זמן מוגדר כשביעון, ולכל שביעון מאפיינים ספציפיים. (תהליכי התפתחות ייחודיים, אופי למידה ספציפי, צרכים שונים וכו'). בעשייה החינוכית שלנו אנו מתאימים את תוכנית הלימודים לכל שביעון ולמאפייניו הספציפיים. על ידי הבנה של שלבי ההתפתחות, ושל צרכיו ההתפתחותיים של הילד (המודעים והלא-מודעים) אנו יכולים לתת מענה מדוייק לאלו ע"י התאמת תכנים, אווירה, שפה, אופן העבודה של הדמות החינוכית, סביבת הלימוד וכו'.


חינוך ולדורף, כגישה הוליסטית, עובד על פיתוח של כלל המיומנויות האנושיות. הלמידה היא מגוונת, תואמת את צרכי הילדים, וכוללת פעילות פיזית נרחבת, פעילות אומנותית, נגינה, מוזיקה,משחק, חיבור עם הטבע, עבודה על מיומנויות חברתיות ועוד.


3 השביעונים הראשונים:

שביעון ראשון: הגיל הרך (0-7)

בשביעון הראשון אנו תופסים את הילד כמי שנמצא בתודעה "חלומית". זו מתבטאת בשעות שינה רבות, בדמיון עשיר וחיבור אינטואיטיבי אל העולם דרך חושים. בתקופה זו ישנה התפתחות משמעותית במישור הגופני: הילד חי בחווית החושים, בעולם התנועה, פועל מתוך חיקוי, ומתפתח דרך עולם המשחק והדמיון. הילד בונה את גופו הפיזי שיכיל בתקופה מאוחרת יותר בחייו את עולם הרגש ואת החשיבה.


שביעון שני: גיל היסודי (7-14)

בשביעון זה הילד מתפתח במובנים רבים ושונים. אך מרכז התפתחותו הוא עולם הרגש והחוויה. הילד יוצר בגיל זה עולם פנימי, עשיר, מלא חוויות וניסיונות, עולם של תמונות, רגשות וחוויות פנימיות.


שביעון שלישי: גיל ההתבגרות (14- 21)

גיל ההתבגרות מאופיין בהתפתחות החשיבה המופשטת, התבגרות מינית של בני הנוער, ומהפך וסערה בעולמם הרגשי - נפשי.


השביעון הראשון - הגיל הרך.

השביעון הראשון הוא תקופה בעלת חשיבות רבה, המהווה את הבסיס ההתפתחותי להמשך חיינו.  ניתן להמשיל את תהליך ההתפתחות של הילד לבניית בית, כאשר כל שביעון מהווה עוד שלב בבניית הבית, כל שלב הוא שונה ומיוחד (שלב היסודות, הלבנים, הצביעה וכו'( ומתבסס על השלב הקודם לו. במשל הבית השביעון הראשון הוא שלב בניית היסודות. כל בית זקוק ליסודות יציבים שיחזיקו אותו ויתמכו בו בתהליך הבניה המתמשכת. כך גם בחינוך, עלינו לאפשר לילד לבנות את יסודותיו באופן יציב ובטוח, על מנת שיוכל להמשיך ולבנות את המבנה הכולל באופן מאוזן, יציב ובטוח, שלב אחר שלב - וכך ליצור בית חזק ויציב, שיכול להכיל בתוכו עולם ומלואו. בכדי לעשות זאת, עלינו להבין את עולם הילדות כך שאנו המבוגרים, ניטיב להבין איך לתמוך בילדינו באופן הנכון והבריא עבורם.


השביעון הראשון הוא עולם של ילדות. ועל כן, איננו תופסים את הילד בגיל הזה כמבוגר קטן, אלא כילד, כישות בתהליך של התהוות, של צמיחה, של התפתחות. חווית ילדות בריאה בשנות החיים הראשונות כוללת אווירה של  אהבה, חמימות, פליאה ורוגע. היכולות המתפתחות בשנות הילדות הראשונות אצל הילדים הן מתחום המוטוריקה והדמיון. לפיכך, סביבה חינוכית, המתאימה לילדים עד גיל ,7 תדגיש את פיתוחן של מיומנויות אלו, ותמעיט בפיתוחן של מיומנויות החשיבה, ששעתן עוד עתידה להגיע בשנים הבאות.

השתלמות בחינוך ולדורף לגיל הרך

השראה וכלים מעמיקים הלכה למעשה

ידיים מרפאות_edited.jpg

שרי גת - הדרכה ותמיכה בהורים

השראה וכלים מעמיקים הלכה למעשה

היבטים משמעותיים בגן ולדורף

גני ולדורף הם גנים המבססים את פעילותם בהתאם לתאוריית ההתפתחות של שטיינר. זאת אומרת שהגנים מותאמים לתת מענה לצרכי הילדים בשביעון הראשון; על פי התפיסה החינוכית של חינוך ולדורף.: מבנה הגן, אופי עבודת הצוות, התכנים, סדר היום, התפריט - הכל מותאם למתן מענה נכון לילדים בגיל הרך בהתאם לתפיסה ההתפתחותית הנ"ל.


כמובן שיש שוני בין מסגרות ולדורף השונות בהתאם למיקום הגיאוגרפי שלהן, לאופי הקבוצה, מגדר דומיננטי בקבוצה, לטווח גילאים, לאופי הצוות וכו'. עם זאת, ישנם עקרונות חינוכיים המלווים את כל הגנים השונים. אהבה וקבלה של כל ילד - אהבה וחום יוצרים את הבסיס להתפתחות בריאה. במילותיו של שטיינר: "ילדים החיים באווירה של אהבה וחום, ויש מסביבם מודל טוב ואמיתי לחיקוי, הם ילדים שחיים ביסוד הראוי". בגני ולדורף תפגשו צוותים חמים ואוהבים, המקבלים את הילדים ברוך, בחום ובאהבה.


משחק חופשי 

ילדים קטנים חיים דרך משחק. המשחק הוא דרכם ללמוד את העולם, לחקור אותו, להתנסות בו, ולעבד אותו. זוהי עבודת חייהם בגיל הרך. הם ניגשים למשחק בדרך אינדיבידואלית לחלוטין, דרך המארג הייחודי שלהם של נפשם ורוחם, ודרך ההתנסות הייחודית להם בעולם בו הם חיים. בגן ולדורף אנו פועלים לאפשר משחק חופשי וליצור סביבה שתומכת באפשרות של משחק בריא; זאת, הן מבחינת הסביבה הפיזית והעיצובית, הן מבחינת חומרי המשחק, והן מבחינת סביבה החברתית של המשחק והאינטראקציות.


חיקוי 

בתפיסת החינוך האנתרופוסופית, אנו רואים את הילד בגיל הרך כישות הלומדת מתוך חיקוי. הילדים חווים את עצמם כחלק בלתי נפרד מהעולם, ולכן הם מחקים וסופגים את העולם סביבם ופועלים מתוך חיקוי כל הזמן. בגן ולדורף, אנו יוצרים לילדים סביבה חיובית לחיקוי. (אופי השפה כלפי הילדים, אופי השיח מסביבם, ההרגלים, וכו')


למידה דרך חוויות חושים ותנועה  

מאחר ובגיל הרך אנו מזהים את הילד בתור "איבר אחד גדול" הסופג את העולם כולו, החי בעולם החושים, בגן ולדורף ניצור להם סביבה המעודדת את הילדים להיות בעשייה, עם פעילות מגוונת, מתוך חווית החושים שלהם: בין הגן לחצר, בין מלאכות לאומנויות, בין ארגז החול לגיגית המים - הילדים זזים, חשים ולומדים עולם על ידי חקירה ופעילות עצמית.


פעילויות אומנותיות 

בגן ולדורף ישנה חוויה אומנותית דרך שירה, מוסיקה, תנועה ומחוות, משחקי קצב ואוריתמייה, סיפורים, עבודה בחומר, צבעי מים וגירים, ותיאטרון ומשחק בובות.


עשייה משמעותית 

עבודה משמעותית, אמיתית ובעלת תכלית, מותאמת לצרכי הילד, תואמת את הצורך הטבעי והמולד של הילד לפעילות, והיא כלי משמעותי ועוצמתי בחינוך הילד. לכן, בגן, אנו נתמקד בעבודה בעלת משמעות כגון: גינון, כביסה ניקיון, בישול, אפיה, עבודת יד וכו'. כוונתנו היא לעסוק בעשייה שמאפשרת הזדמנויות להתפתחות , לחוויה, ולהבנה פנימית של תהליכי חיים. התמקדות בתהליכיות במקום בתוצאות - בגן ולדורף אנו  לא מובילים את הילדים להישגיות. להפך - אנו תומכים בהם ללמוד תהליכיות ועשייה לכדי עשייה איכותית. איננו יוצרים פעילויות תחרותיות, איננו מעודדים הישגיות, ואיננו נאחזים בתוצאות העשייה שלנו. אנו פועלים מתוך אמונה שבגיל הרך, בעיקר בימינו אלו - אנו צריכים לתמוך בילדים לכדי עשייה משמעותית עם תשומת לב. להבנת תהליכים וחווית סיפוק מתוך העשייה עצמה.


ריתמוס 

של יום, שבוע, ושנה שיוצר ביטחון, שלמות וידיעה פנימית. ריתמוס זהו בעצם הסדר הטבעי של הדברים. בגן אנו פועלים לפי סדר יום קבוע , סדר שבועי קבוע, יום טיול קבוע, יום צבעי מים קבוע וכו' ואף סדר שנתי קבוע (חגים, חופשים וכו') עוד על ריתמוס - במילון למונחי וולדורף.


חגיגה של חגים ועונות 

בגן ולדורף, מתוך חיבור לעולם המיוחד והמופלא של הילדים, אנו יוצרים אווירה המחוברת לסביבה שלנו. החגים והעונות נוכחים בגן באמצעות השירים, הסיפורים, היצירה וכמובן - חגיגתם ביום החג.


מילון מונחים

אז כמו שאפשר להבין, חינוך ולדורף הוא עולם ומלואו. וכמו כל עולם הוא כולל מושגים שונים, ואף ייחודיים, שלא תמיד מובנים למי "שאינו דובר את השפה". מצרפת לכם "מילון למונחי הולדורף":


חינוך וולדורף = חינוך אנתרופוסופי

אחת השאלות הראשונות שתמיד עולה היא: מה ההבדל בין חינוך וולדורף לחינוך אנתרופוסופי? אז האמת היא שאין הבדל. בית הספר האנתרופוסופי הראשון הוקם לילדי העובדים של וולדורף סטוריה ומכאן שמו. החינוך מתבסס על תאוריית ההתפתחות שהגה רודולף שטיינר. היא מדברת על האדם כעל ישות המורכבת מגוף, נפש ורוח.


ריתמוס = סדר יום/סדר שבוע

מושג ריתמוס הגן בשפה הקונבנציונאלית, מוגדר כסדר יום/סדר שבועי; מתי אוכלים, מתי משחקים, באיזה יום מטיילים, באיזה יום צבעי מים וכו'. בעומקו של המושג הכוונה היא למקצב החיים, או למקצב הגן. גם בגופנו וגם סביבנו יש ריתמוס לחיים - יום ולילה, עונות השנה, מערכות הגוף וכו' , ולכן, גם בגן אנו חיים את ריתמוס החיים. זהו בעצם הסדר הפנימי היציב . הריתמוס בגן בנוי בצורה מסודרת, מאוזנת וחזרתית. דבר זה נותן לילדים ביטחון ושקט המאפשרים להם חופש פנימי. הוא יוצר קרקע ובסיס לאווירה יציבה, בטוחה, שקטה ומאוזנת שהילדים זקוקים לה על מנת להתפתח ולגדול.


מעגל = מפגש

בגן וולדורף מתקיים בכל בוקר "מעגל" בו הגננת מביאה מעין מחזה, כאשר הילדים והצוות הם השחקנים. את הנושא בוחרת הגננת בהתאם לעונה או לחג, וכמובן בהתאם לצרכים ההתפתחותיים של ילדי הגן באותה העת. במהלך המעגל הגננת עושה תנועות, שרה, מספרת, וממחישה את העלילה באמצעים תנועתיים והילדים פועלים בעקבותיה. כך, באמצעים מוחשיים, הילדים מפנימים את התמונה שהגננת מביאה. בדרך כלל המעגל משתנה כל שבועיים-שלושה. לחווית המעגל בגן וולדורף יש היבטים רבים ברמה החינוכית, הפנימית, הרגשית, הרוחנית והפיזית.


משחק חופשי = משחק לא מודרך

המשחק החופשי בגן מאפשר פיתוח דמיון ויצירתיות בילדים. בנוסף, מתוך התפיסה שילדים בגיל הרך לומדים מתוך חיקוי, מה שהילד חווה, הילד מפנים; ומה שהילד חווה ומפנים, הוא יוצר מחדש בעצמו במשחקו. הילד זקוק למשחק כדי להטמיע את חוויותיו. עקב ההכרה בתפקיד החיוני של המשחק החופשי בשביעון הראשון, יש לו מקום נכבד בהוויית הגן. דרך המשחק הילד מתרגל מצבי חיים שונים, פתרון בעיות, עיבוד של תכנים רגשיים, מערכות יחסים ועוד. בריתמוס היומי מוקדש זמן רב למשחק חופשי, הן בחלל הגן והן בחצר.


ילד חלומי/ילד ער = מושג המתייחס לתודעת הילד

זהו מקור לשוני גדול בין גנים "קונבנציונליים" לגני וולדורף. בגיל הרך - בשביעון הראשון - הילד נתפס כאדם בעל בתודעה "חלומית". זאת אומרת דמיון עשיר וחיבור אינטואיטיבי אל העולם דרך החושים. התפיסה היא שה"אני" הפרטי שלו פחות נוכח, מה שמאפשר לילד להיות אחד עם העולם. ילד ער הוא ילד שהאינטלקט שלו מפותח מאוד, והאני שלו פעיל מאוד.. בגן וולדורף מנסים להשאיר את הילדים בתודעת החלום. לכן מנסים להימנע מפעולות ה"מעוררות" את תודעת הילד בטרם זמנה (צבעים חדים, אותיות ומספרים וכל פעילות שבאה לפתח את האינטלקט של הילד).


נשימה = איזון

לנשימה בחינוך וולדורף הקשרים רבים. הקשר אחד שנציין אותו כאן הוא בהקשר לריתמוס. ריתמוס בריא הוא ריתמוס נושם. כמו שאיפה ונשיפה, פנימה והחוצה, התפזרות והיאספות. כך גם ריתמוס גן נועד ליצור איזון. הריתמוס מאוזן ע"י כך שהוא בנוי כמו נשימה; ע"י כך הוא מאפשר לילדים לנשום בעצמם - למצוא איזון ויציבות המאפשרים התפתחות בריאה.


ברכה

גני וולדורף הם לא גנים דתיים. יחד עם זאת, תמצאו שלפני ואחרי כל ארוחה הילדים ישבו, וביראת כבוד רבה יברכו ברכת מזון (המשתנה מגן לגן) ויוקירו תודה לאדמה ולאלמנטים השונים של הבריאה על האוכל שלפניהם. הורים רבים נרתעים מהמחשבה שילדיהם מניחים ידיים על הלב ומברכים, אך עבור הילדים זהו רגע טקסי (לא דתי) ומיוחד האוסף אותם לקראת הארוחה ונותן להם תמונה רחבה וחיה כלפי חווית האוכל והארוחה עצמה.


שולחן עבודה = שולחן "עשייה"

שולחנות העבודה הם מרחב של עשייה ומלאכות. בשולחנות העבודה ילדים נחשפים לסוגים שונים של עשייה המותאמת לגילם: ציור, פיסול, מלאכות מותאמות עונה או חג, כמו גם חיתוך ירקות, הכנת לחמניות, עוגיות, ועוד.


מעטפת = סביבת הילד

במעטפת הכוונה היא לסביבת הילד על כל רבדיה, כלל האווירה שסביבו. היא באה לידי ביטוי במבנה הגן שיוצר לילד אווירת חיים, בדמויות הבוגרות שסביבו - הורים, מחנכים וכו' - שביחד מובילות את הילד ומלוות את התפתחותו, בלבוש הילד - העוטף את גופו המתפתח ועוד. המעטפת שאנו מבקשים עבור הילדים היא מעטפת חמה, אוהבת, יציבה ושלמה, שתאפשר לילד להמשיך את התפתחותו החלומית הנכונה עבורו. על מנת ליצור מעטפת טובה אנו מעצבים את הגנים בצורה נעימה, שקטה, ורכה. אנו שרים להם ומדברים בנעימות, ועובדים בשיתוף פעולה עם ההורים


קהילה חינוכית

דווקא בימינו, כשהעולם הולך ומתקדם כל כך מהר, כשאינטליגנציה המלאכותית כבר כאן, שהחדשות מציפות מכל כיוון - זה כל כך חשוב ליצור לילדים מרחב שתואם את קצב הילדות, מרחב שבו אפשר פשוט להיות ילדים. בניית ויצירת מרחב מותאם לילדים בתרבות לא מותאמת זו משימה מאתגרת! אחת הדרכים המשמעותיות לעשות זאת היא על ידי יצירה של מעטפת חינוכית תומכת, בריאה ובטוחה לילד .כך שיוכל להביא ולבטא את עצמו, ולחוות בביטחון ובנינוחות. המעטפת בחיי הילד זו הקהילה שסביבו, המעטפת עוטפת אותו. גן הילדים , ביתו השני של הילד, הוא חלק משמעותי בקהילת הילד,. אך לא רק חבורת הילדים בגן. גן הילדים זו קהילה מורחבת הכוללת את הילדים, האחים וההורים, וכמובן הגננות והגננים. בהצטרפותכם לגן ולדורף נפתחת לכם דלת לעולם רחב המכיל בתוכו תפיסה חינוכית, (אולי חדשה ושונה), אנושית, סביבתית וקהילתית.


ברוכים המצטרפים לקהילה

בתפיסת החניוך ההוליסטית, ובהתאם לתודעת הילדים בגיל הרך. הם חיים וחווים את העולם מתוך אחדות ושלמות. העולם שלהם הוא אחד, על מנת ליצור אווירת גן מאוחדת, וחיובית, התואמת את רוח החינוך - יש צורך בשיתוף פעולה בין הצוות להורים. אתם, ההורים והמשפחות מהווים את קהילת הגן, וזו ברכה להצטרף לקהילה שכזו. כחברי קהילה, ישנה אחריות משותפת על הגן. רק יחד, אפשר ליצור את החינוך לילדים, לעטוף את הילדים בחום ואהבה, להכנס אחד לעולמו של השני וליצור מארג קסום של משפחות ואנשי צוות המחנכים יחד את הילדים. זה גם המקום להזכיר את החשיבות להיות בתשומת לב ולהמנע מבחירות שעלולות להקשות על כלל קהילת הגן. כגון: תכנים שאינם תואמי גיל, שפה שאינה מותאמת לגיל, ריבוי במסכים וכו'. כך ביחד כל אחד יתרום את חלקו ליצירת מעטפת יציבה ותומכת. חינוך וולדורף דורש מאיתנו המבוגרים למידה רבה, מאמץ ועבודה. הורים רבים המצטרפים לחינוך זה,מוצאים את עצמם מבולבלים. אני ממליצה בחום לשאול, להבין, ללמוד וליצור שיח עם הצוותים, בכדי להעשיר את עולמכם.

שרי גת, אשת חינוך, מלווה הורים וצוותים חינוכיים.

רוצים להמשיך לקבל מאמרים מעוררי השראה ולקבל רעיונות ייחודיים ומעשיים לחינוך ילדים צעירים? הירשמו לניוזלטר החודשי שלנו ותקבלו את כל המאמרים החדשים ישירות למייל שלכם.

הירשמו לניוזלטר החודשי >>

bottom of page