top of page
רקע אדמה ראשי.jpg

דר. מירון ברק - רפואה אנתרופוסופית

גילי צומברג_edited.jpg

דר. מירון ברק

רפואה אנתרופוסופית

טיפול תרופתי

פסיכותרפיה

על הטיפול

רפואה אנתרופוסופית היא גישה הוליסטית לרפואה המשלבת ידע רפואי קונבנציונלי עם התובנות הרוחניות והפילוסופיות של רודולף שטיינר. המהות של הרפואה האנתרופוסופית טמונה בגישתה הייחודית להבנת בריאות ומחלות באמצעות שילוב ההיבטים הרוחניים, הרגשיים והפיזיים של הפרט. היא מבוססת על הרעיון שבני אדם מורכבים מארבעה ממדים שונים: הגוף הפיזי, כוח החיים או הגוף ה"אתרי", הרגשי או ה"אסטרלי". הגוף, וה"אני" או ה"אגו" הרוחני. פרספקטיבה הוליסטית זו מכירה בכך שחוסר איזון בכל אחד מהממדים הללו יכול לתרום למחלה, ולפיכך, יש להתחשב ברווחתו הכללית של האדם בעת פיתוח תוכניות טיפול.

כתובת

קרית טבעון 

הרדוף

ליצירת קשר

יעל 058-4444560

bottom of page