top of page
רקע אדמה ראשי.jpg

עירית-הומאופתיה קלאסית ואנתרופוסופית

גילי צומברג_edited.jpg

עירית ישראלי

הומאופתיה קלאסית ואנתרופוסופית

מהי הומאופתיה ?

הומאופתיה הינה דרך טיפול המבקשת להחליף מצב משבר או מחלה בתהליך עדין יותר.

ההומאופתיה מעוררת באופן מלאכותי, באמצעות לקיחת הכנה של אלמנט מממלכות הטבע, מצב

זמני, דמוי מחל ה.

תהליך הטיפול המכיר בחכמה על פיה נוצר גופנו, נטוו חיינו, ומבין כי גם מחלות ומשברים באו

להורות לנו את דרכנו, כמו גם שמחות והצלחות, מבקש לחקות חכמה זו ולאפשר לנו להעזר במחלה

מבלי שזו תכריע אותנו .

על כן, ההומאופ תיה מחפשת את אותו אלמנט טבע מסויים, היוצר את אותו מצב מחלה חד פעמי,

שנוצר כעת בגופנו .

כיצד נמצא את אלמנט טבע זה? תחילה נבין ככל האפשר את מצב המחלה: כיצד מתוך קונסטיטוציה

מסויימת – מכלול היחסים בין הגוף הפיזי, האתרי, הנפשי והרוחי, על מאפייניהם, פוגש אינדיבידואל

את מהלך חייו, נפתח אליהם, מתעורר מהם. מהו הייחודי והחד פעמי בסימפטומים אותם הוא חווה?

מהו שהוא מבקש לשנות? מהו שנועד לעשות? מהו שמעכב את התפתחותו – בין אם פעוט ובין אם

זקן ?

גם קמצוץ מסוד מופלא זה,הינו הרבה . כפי שהדברים באדם, כך הם בעולם והאמנות הינה לקשור בין

הדברים .

ההומאופתיה יכולה לעזור בתהליכים אקוטיים שהינם פחות אישיים וכ מובן גם בתהליכים כרוניים,

שהינם בדרך כלל – משברים אקוטיים שלא הצלחנו להתגבר עליהם. הומאופתיה מתאימה לכל גיל

וגם לכל מחלה .

כתובת

בר גיורא, זום

<< לאתר המטפל

ליצירת קשר

054-4701306

bottom of page