top of page

רשמים מתצפית בגן

חץ וקשת_edited.jpg

גננות מהזרם הקונבנציונלי מגיעות מדי פעם לתצפית בגן ולדורף, וזה מה שהיה לאחת מהן לספר:


״חברות, רוצה לשתף אתכן שהייתי היום בתצפית בגן אנתרופוסופי בגליל. ראיתי ילדים פעילים וצוות זמין לתיווך בין הילדים ולתיווך בזרימת הפעילות. צוות שהחינוך הוא חלק מהמהות שלו, צוות שבא להעניק לילדים שגרת חיים רגועה, מתוכננת ופעילה. חוויתי רוגע ושקט, חלל מזמין של שפע פעילויות, הבנה של הילדים את סדר היום וזרימתם בסדר היום. חוויתי בכל החושים שלי רגעים שאני רוצה לתת לילדים לחוות. שמחה ומודה על ההזדמנות לצפות בגן ומצפה לרכוש את הכלים החינוכיים של החינוך האנתרופוסופי.״

bottom of page