top of page

טיול בטבע

חץ וקשת_edited.jpg

טיול בטבע הוא הזדמנות לאינספור חוויות. 


כאשר אנו מאפשרים לילדים בגיל הרך לחקור את סביבתם באופן חופשי, ללא תיווך, אנו מטפחים את הסקרנות הטבעית שלהם. בדרך זו פוגשים הילדים את תופעות הטבע במלוא תפארתם. כי כל חינוך הוא חינוך עצמי, לפי הגישה שלנו בחינוך האנתרופוסופי.


בהכשרת ולדורף לגיל הרך אנו מעמיקים בשלבי ההתפתחות של ילדים ולומדים כיצד להעניק להם את הסביבה החינוכית המיטיבה לצמיחה וגדילה.

bottom of page