top of page

קציר חיטה

חץ וקשת_edited.jpg

״הזורעים בדמעה ברינה יקצרו" (תהילים קכ"ו)   אין שמחה גדולה יותר מלקצור את פרי עמלך. בגן האנתרופוסופי אנו מאמינים שילדים זקוקים לחוות  בעצמם את השמחה של פרי עמלם. בסתיו הילדים חורשים את האדמה, מזבלים וזורעים גרעיני חיטה. באים הגשמים, מרווים את האדמה והחיטה מוריקה.


עם בוא חג השבועות נאספים הילדים בשירה וזמרה לקציר החיטה. את האושר והשמחה אי אפשר לתפוס במצלמה...


במסלול החינוך האנתרופוסופי לגיל הרך באורנים אנו מתנסים בכל שלבי גידול החיטה: זריעה, קצירה, דייש, טחינה, לישת בצק ואפייה.

bottom of page