top of page

הרגלים

חץ וקשת_edited.jpg

כשאנחנו רוצים לחנך ילדים, אנחנו חושבים שצריך להסביר להם – את החוקים, העובדות, העולם ועוד. בחינוך ולדורף אנחנו מאמינים שלומדים דרך עשייה, דרך הרגליים ולא באמצעות דיבור. כשהילדים מגיעים אל הגן בבוקר, הם מסדרים את הנעליים שלהם בזוג "חברים"; הסידור הקטן הזה עוזר להם להתחבר אל המרכז שלהם, להיאסף ולהתכונן אל האתגר שבמרחב החברתי.

bottom of page