top of page

מכוונים לעתיד

חץ וקשת_edited.jpg

כשאנו מחנכים ילדים אנחנו חושבים על העתיד שלהם, כיצד הם יתמודדו עם אתגרי המחר. בכל שנה בשבוע ל"ג בעומר, אנחנו יוצאים עם ילדי הגן אל היער, גוזמים ענפים, מגלפים ומכינים קשתות וחיצים.


הקשת היא משל לחיים; אנו מכוונים את החץ לעתיד אבל דורכים את הקשת בהווה. כל חינוך הוא מעשה יקר ערך בהווה כהכנה לאתגרי העתיד. במסלול החינוך האנתרופוסופי לגיל הרך באורנים אנו מעניקים כבר עכשיו את הכלים החינוכיים לדור העתיד של המחנכים.

bottom of page