top of page

עמותת הנחל  מחפשת אנשי צוות לגני הילדים בבית הלל

לקראת שנת הלימודים תשפ"ד מחפשים גננ.ת מוביל.ה וגננ.ת מוסמכ.ת, יתרון לבעלי הכשרת ולדורף.

bottom of page