top of page

ארץ זבת חלב ודבש

חץ וקשת_edited.jpg

אוכל הוא כנראה הדבר הכי חזק שנוגע לליבם של ילדים, והכנת אוכל בגן היא מהחוויות השמחות שנשארות בלב לכל החיים.


לקראת שבועות אנחנו יוצאים בגן עם הילדים לחלוב עיזים, שממנו נכין לַבַּנֶה טרי. לאחר מכן הילדים מכדררים את הלַבַּנֶה ומצפים את הכדורים בזעתר טעים. הילדים מתלבשים בבגדים לבנים לכבוד שבועות וטועמים חלה מתוקה מרוחה בלַבַּנֶה או חמאה. אלה מראות, ריחות, טעמים ותחושות שיישארו עם הילדים עוד שנים רבות.


זו רק אחת מהחוויות שנלמד בהכשרת ולדורף לגיל הרך, וחלק מהתפיסה שלנו שלומדים לחנך גם מהראש וגם מהלב.

bottom of page