top of page
ילדה ואת חפירה web_edited.jpg

תודה שנרשמת!

מצפה לך השתלמות מלאה בהשראה וכלים מעמיקים הלכה למעשה מחינוך ולדורף לגיל הרך. ויש לנו גם בקשה

רקע אדמה ראשי.jpg

מהניסיון שלנו בהשתלמויות קודמות, חשוב שחברות נוספות בצוות החינוכי של הגן ישתתפו בהשתלמות. למידה משותפת מאפשרת הפרייה הדדית והזדמנות ליישם בגן ביחד את הרעיונות מההשתלמות.


העשרת הבסיס הפדגוגי של הצוות יתרום לצמיחתן כנשות חינוך בטוחות שביכולתן לטפל ולתמוך בילדים וליזום תהליכים מיטיבים בגן. ההשתלמות מותאמת ללמידה משותפת בגובה העינים של גננות וסייעות גם יחד. ההשתלמות מתחילה ברעיונות ויוצאת מהם אל המעשה החינוכי באמצעות דוגמאות מוחשיות מחיי הגן, תמונות, סיפורים, מלאכות יד ועוד.


בעוד שמשרד החינוך מטפח את הגננות באמצעות מימון ופיתוח השתלמויות חשובות, הסייעות שצריכות להתפתח גם הן נותרות מעט בצל. דווקא הן זקוקות לבניית הבסיס הפדגוגי והקניית כלים מעשיים לעבודה בגן.


נעשה מאמץ גדול על ידינו לקבל הכרה ומימון ההשתלמות על ידי משרד החינוך עבורכן הגננות. לצערנו לא הצלחנו לקבל מימון דומה עבור הסייעות. אנחנו מזמינים אתכן לפנות אל הרשות האחראית על הגן (ישוב, עמותת הורים, מועצה אזורית, עירייה וכיו״ב) בבקשה למימון ההשתלמות עבור העמיתות שלכן לצוות. נשמח לבוא לקראתכן ולהציע הנחה למספר נשות חינוך שיירשמו ביחד.

bottom of page