top of page

השתלמות ולדורף לגיל הרך

השתלמות מלאה בהשראה וכלים מעמיקים הלכה למעשה בחינוך אנתרופוסופי לגיל הרך

בהשתלמות נעמיק בעקרונות הגישה החינוכית: התפתחות הילד לאור הגישה, למידה באמצעות הקשר העמוק של הילדים עם המחנך, עיצוב סביבה חינוכית, למידה באמצעות חושים, למידה מתוך חיקוי והזדהות, יצירה ומלאכה, משחק חופשי, הרגלים וסדר יום, חינוך מרפא ועבודת צוות. המפגשים יוקלטו ויעלו לאתר כך שתוכלו לצפות בהקלטות לאורך שנת הלימודים תשפ"ד.

לאחר כל מפגש אתן מוזמנות למלא רפלקציה בטופס המצורף. מטרת הרפלקציה לאפשר לכן לבחון מה למדתן, מה התחדש לכן, מה מעורר שאלה או התנגדות ומה אתן מבקשות ליישם בעבודה שלכן. 

בנוסף למפגשים אתן מוזמנות לקרוא מאמרים עיוניים ותכנים נוספים אותם תמצאו בתחתית העמוד. בכל שאלה או בקשה אתן מוזמנות לכתוב בקבוצת הווטסאפ של ההשתלמות. 

מפגשים מוקלטים

 מפגש מבוא - היכרות עם המנחה ומבנה ההשתלמות

עקרונות_edited.png

מפגש 3 - תריסר החושים

עקרונות_edited.png

מפגש 6- תכנון סביבה חינוכית

עקרונות_edited.png

מפגש 9 - טיפוח קשרים עם ילדים והורים

עקרונות_edited.png

 מפגש 1 - רקע היסטורי להתפתחות הגישה

עקרונות_edited.png

מפגש 4 - חינוך מרפא

עקרונות_edited.png

מפגש 7 - טיפוח משחק חופשי

עקרונות_edited.png

מפגש 2 - חינוך עצמי, חיקוי ועבודת צוות

עקרונות_edited.png

מפגש 5- נשימה, ריתמוס וסדר יום

עקרונות_edited.png

מפגש 8 - מעגל תנועה ומלאכות יד

עקרונות_edited.png

ספרים מומלצים

מאמרים מרחיבי דעת

bottom of page