top of page
תמונת שער_edited.jpg

העונה והחג בגן ולדורף

פינת טבע, שירים, סיפורים, מלאכות יד, מעגלי תנועה, לאורך מעגל השנה בגן הילדים

התוכן בגן הילדים מהווה את התשתית והבסיס לכל העשייה החינוכית. השירים, הסיפורים, מלאכות היד, מעגלי התנועה, פינת טבע ועוד מעניקים לילדים חוויה עמוקה של החג או העונה. דרכם הילדים לומדים את הסודות העמוקים הצפונים בטבע וברוח האדם.

 

בכל תקופה תמצאו תמצית של התוכן בגן. מטרת התמצית להעניק לכן מבט ממעוף ציפור על התקופה כדי שתוכלו לבחור את התכנים המתאימים ביותר עבור קבוצת הילדים אותה אתן מחנכות. השתדלנו להביא מעט המחזיק את המרובה, תקציר של תכנים כך שקלות תוכלו להביט בתוכן התקופה כולה. אנו שואפים בעתיד להעניק באתר הרחבה על כל אחד מן התכנים, בשלב זה ניתן לחפש את התכנים ברחבי הרשת. 

את אוסף התכנים לכל תקופה אספו סטודנטיות מסלול ולדורף במכללת אורנים, מחזור תשפ"ג.

 מפגש מבוא - היכרות עם המנחה ומבנה ההשתלמות

עקרונות_edited.png

מפגש 3 - חיקוי, מעגל תנועה ו- 12 החושים

Copy of ילדה ואת חפירה web_sq.jpg

מפגש 6 - תמיכה במשחק חופשי - סוציו-דרמטי

תחפושת_edited.jpg

מפגש 9 - טיפוח הקשר העמוק עם הילד ומשפחתו

אמהות _sq.jpg

 מפגש 1 - רקע היסטורי להתפתחות הגישה

steiner.jpeg

מפגש 4 - חינוך מרפא - תמיכה בילדים עם צרכים ייחודיים

ידיים מרפאות_edited.jpg

מפגש 7 - אורחות חיים ככלי פדגוגי, יצירה ומלאכות יד

אלומות חיטה_edited.jpg

מפגש 10 - טיפוח עבודת צוות

צוות גן_sq.jpg

 מפגש 2 - התפתחות הילד ע"פ שטיינר 

שתיל באדמה_edited.jpg

מפגש 5 - תכנון סביבה חינוכית, ארגון הגן והחצר

בית.jpg

מפגש 8 - ריתמוס, חזרה וסדר יום בגן הילדים

נדנדה ביער_edited.jpg

סיכום השתלמות ופרטים על עבודה מסכמת

external-file_edited.png
נשים יושבות במעגל.jpg

השתלמות בחינוך ולדורף לגיל הרך

השראה וכלים מעמיקים הלכה למעשה
גננת וילדה web_edited.jpg

מסלול ולדורף + תואר ראשון
ותעודת הוראה במכללת אורנים

ילדה שותלת שתיל web.jpg

הכשרת גננות ולדורף - טבעון

בניהולה של סטפני אלון

מאמרים מעוררי השראה

עם כלים ייחודיים לגני ולדורף
bottom of page